Marketing Personeel logistiek communicatie communicatie newitem
Cariere planner
Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolkomenheden in deze website. Gebruikers kunnen derhalve geen rechten ontlenen aan (gedeelten uit) deze website.

Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot (foto-) materiaal op deze website / nieuwsbrief te achterhalen. Eenieder die meent dat zijn/haar materiaal zonder voorafgaande toestemming hier is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.
Docenten